Različni odtenki ene ljubezni?

Ste se kdaj pogovarjali o ljubezni in ugotovili, da sploh ne govorite o isti stvari? Nič nenavadnega, saj izraz ljubezen nosi več različnih pomenov. 

Medtem ko imamo v slovenskem jeziku en sam izraz »ljubezen« za številne odtenke medosebnih odnosov, imamo v nekaterih jezikih besedišče o tem pojavu veliko bolj pestro. V starih jezikih, kot sta stara grščina in latinščina, bomo srečali izraze: philia, eros, ludus, mania, agape, philautia, pragma, storge, caritas. Vse te izraze v slovenskem jeziku prevajamo zgolj z izrazom ljubezen. Nič čudnega torej, da si potem pod izrazom ljubezen predstavljamo zelo različne stvari. 

Katere čustvene kompetence potrebujeva?

Zakaj ljudje včasih izgubijo glavo? Zakaj se ne zmorejo obvladati in se odzovejo na način, ki ga kasneje morda obžalujejo? Eden od pomembnih dejavnikov našega zdravega in funkcionalnega odzivanja v medosebnih odnosih so čustvene kompetence. Vemo, katere so ključne?

Spoprijemanje s čustvenimi izzivi nam gre včasih dobro od rok, včasih nekoliko slabše, včasih pa se zdi, da smo povsem odpovedali. Spretnosti spoprijemanja s čustvi se učimo od samega začetka svojega življenja in skozi razvoj postopoma osvajamo vedno nove čustvene kompetence. Tudi v partnerskih razmerjih ni dobro ostati brez njih.

Close Menu